Live VJ

Celkové technické a produkční zajištění Live VJingu od renomovaných VJ umělců, kteří vinikají vysokou mírou kreativity v oblasti vytváření a editace video materiálů promítaných do jakýchkoliv video systémů typu LED screen nebo projekce a to v reálném čase z předem připravených obrazových sekvencí. Celý proces tohoto live video mixingu vzniká pomocí selekce z tisíců různorodých video smyček, které se ve specializovaných video editačních programech do sebe prolínají nebo morfují a vytvářejí tak působivé pestro barevné 3D video kompozice na které je radost pohledět.

Nabízíme služby od návrhu celkového videodesignu, tématických selekcí obsahů, výroby nových kreativních video 3D animací až po live 3D animaci dle zadání přímo na místě.

Jako doplňkové služby nabízíme výrobu předem připravené synchronizované video show na běžné skladby nebo celé koncerty kapel za pomoci systému timecode, který přesně vteřinu po vteřině reaguje na změny v hudbě.